Wachttijden

Actuele wachttijden
De aanmeldwachttijd voor groepspsychotherapie is ca. 12 weken (update april 2024).
De aanmeldwachttijd voor individuele psychotherapie is momenteel te lang geworden en daardoor neem ik voorlopig even geen nieuwe cliënten meer aan (update april 2024).

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).