Aanmelden en contact

Aanmelden
U kunt zich telefonisch aanmelden of via emailadres info@sabinehaves.nl. Als u de voicemail treft, spreek dan uw naam, telefoonnummer en vraag in, dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug. In een eerste telefonisch contact bespreek ik kort met u de reden van uw aanmelding. Er worden globale persoonsgegevens genoteerd (geboortedatum, adres, BSN nummer, verzekeringsgegevens) en er wordt gevraagd naar een actuele verwijsbrief van uw huisarts. Ook krijgt u voorlichting over de verdere procedure. Zie voor actuele wachttijden de Nieuwspagina

Wanneer het traject van start gaat vinden er één of meerdere intakegesprekken plaats. Er wordt een behandelplan gemaakt waarin met u de hulpvraag, de diagnose, het type behandeling, de doelen voor behandeling en de vervolgstappen worden afgestemd. Tijdens de behandeling zullen we regelmatig evalueren. Naast face-to-face afspraken is het, in overleg, mogelijk om digitale consulten af te nemen via ZOOM. Voor eventuele E-health modules maak ik gebruik van Embloom. Ook worden er vragenlijsten afgenomen aan het begin, tussendoor en aan het eind om het beloop van de klachten te kunnen volgen. De zogenaamde ROM metingen. Zie de website van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten voor meer informatie hierover.

De verwijzer, meestal de huisarts, wordt tijdens en aan het einde van de behandeling geïnformeerd, tenzij u daar bezwaar tegen maakt. Anderen ontvangen nooit informatie zonder uw schriftelijke toestemming.

Praktijkadres:
Bijleveldsingel 32-34
6524 AD Nijmegen
Telefoon: 06 – 38 44 21 12
Email: info@sabinehaves.nl

De praktijk is op maandag, dinsdag en woensdag geopend.

Spoed en praktijkwaarneming
Binnen kantoortijden ben ik telefonisch of via de mail bereikbaar voor spoedgevallen.

Bij spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u zich wenden tot uw huisarts (of huisartsenpost) die zo nodig de crisisdienst kan consulteren.

Wanneer er sprake is van een grote crisisgevoeligheid is mijn praktijk minder geschikt aangezien ik monodisciplinair werk en de praktijk maar drie dagen per week is geopend. In dat geval is behandeling bij een GGZ-instelling met 24-uurs beschikbaarheid een beter alternatief.

Bij mijn afwezigheid is er een waarnemingsregeling getroffen met collega’s in de regio.

Waarneming in uitzonderlijke gevallen
Indie de praktijk door onvoorziene omstandigheden langer dan 4 weken gesloten is, bijv. door plotselinge, ernstige ziekte mijnerzijds of in het ergste geval door mijn overlijden, zult u door een van mijn collega’s met wie ik een samenwerkingsverband heb worden geïnformeerd over o.a. de waarneming van de behandeling en de zorg voor uw dossier. Dit betreft mevrouw Alia Sadiek, psychotherapeute te Nijmegen.