Aanmelden en contact

Aanmelden
U kunt zich telefonisch aanmelden of via emailadres info@sabinehaves.nl. Als u de voicemail treft, spreek dan uw naam, telefoonnummer en vraag in, dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug. In een eerste telefonisch contact bespreek ik kort met u de reden van uw aanmelding. Er worden globale persoonsgegevens genoteerd (geboortedatum, adres, BSN nummer, verzekeringsgegevens) en er wordt gevraagd naar een actuele verwijsbrief van uw huisarts. Ook krijgt u voorlichting over de verdere procedure en eventuele wachttijden.

Wanneer het traject van start gaat vinden er één of meerdere intakegesprekken plaats. Er wordt een behandelplan gemaakt waarin met u de hulpvraag, de diagnose, het type behandeling, de doelen voor behandeling en de vervolgstappen worden afgestemd. Tijdens de behandeling zullen we regelmatig evalueren. Ook worden er vragenlijsten afgenomen aan het begin, tussendoor en aan het eind om het beloop van de klachten te kunnen volgen. De zogenaamde ROM metingen. Zie de website van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten voor meer informatie hierover.

De verwijzer, meestal de huisarts, wordt aan het begin en einde van de behandeling geïnformeerd, tenzij u daar bezwaar tegen maakt. Anderen ontvangen nooit informatie zonder uw schriftelijke toestemming.

Praktijkadres:
Bijleveldsingel 32-34
6524 AD Nijmegen
Telefoon: 06 – 38 44 21 12
Email: info@sabinehaves.nl

De praktijk is op maandag, dinsdag en woensdag geopend.

Spoed en praktijkwaarneming
Binnen kantoortijden ben ik telefonisch of via de mail bereikbaar voor spoedgevallen.

Bij spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u zich wenden tot uw huisarts (of huisartsenpost) die zo nodig de crisisdienst kan consulteren.

Wanneer er sprake is van een grote crisisgevoeligheid is mijn praktijk minder geschikt aangezien ik monodisciplinair werk en de praktijk maar drie dagen per week is geopend. In dat geval is behandeling bij een GGZ-instelling met 24-uurs beschikbaarheid een beter alternatief.

Bij mijn afwezigheid is er een waarnemingsregeling getroffen met collega’s in de regio.

Waarneming in uitzonderlijke gevallen
Indien de praktijk door onvoorziene omstandigheden langer dan 4 weken gesloten is, bijv. door plotselinge, ernstige ziekte mijnerzijds of in het ergste geval door mijn overlijden, zult u door een van mijn collega’s met wie ik een samenwerkingsverband heb worden geïnformeerd over o.a. de waarneming van de behandeling en de zorg voor uw dossier. Dit betreft mevrouw Alia Sadiek, psychotherapeute te Nijmegen.

Wachttijden

De aanmeldwachttijd voor zowel groepstherapie als individuele psychotherapie is momenteel te lang geworden en daardoor neem ik voorlopig even geen nieuwe cliënten meer aan (update juli / augustus 2021).

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).