Informatie over kosten

De behandeling van psychische stoornissen in een vrijgevestigde praktijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De hoogte van de vergoeding hangt af van uw verzekeringspolis (natura of restitutie) en van het feit of er met uw zorgverzekeraar een contract is afgesloten. Indien u een budgetpolis hebt afgesloten raad ik u aan eerst uw verzekeraar te raadplegen voor meer informatie over de vergoeding van uw behandeling. Let op: In alle gevallen zal eerst uw eigen risico aangesproken worden door de zorgverzekeraar (minimaal € 350,00)! Als de stoornis waarvoor u behandeling zoekt, onder de verzekerde zorg valt, dan heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts. Uw huisarts kan u verwijzen voor generalistische basis GGZ of gespecialiseerde GGZ behandeling (als de problemen complexer en langdurend zijn).

Mijn praktijk heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten voor zowel de basis GGZ als de specialistische GGZ, met uitzondering van VGZ. Met VGZ (en alle merken die hieronder vallen) heb ik alleen een contract voor Specialistische GGZ afgesloten.

De vergoeding vanuit de verzekering geldt voor bijna alle stoornissen uit het DSM-IV classificatiesysteem. Uitzonderingen gelden voor de classificatie “aanpassingsstoornis”, identiteitsproblemen, werk- en relatieproblemen. Behandelingen die niet binnen de verzekerde zorg vallen worden direct bij u zelf in rekening gebracht. Dit gebeurt uiteraard in afstemming met u als cliënt. Voor klachten zonder diagnose (OVP) of als u er voor kiest zelf te betalen hanteer ik een tarief van 100 euro per sessie.

Ik kan u nadere informatie hierover geven als u behandeling overweegt.

Sessies waarop u niet verschijnt of waarvoor u niet tijdig heeft afgezegd worden bij u zelf in rekening gebracht.