Informatie over kosten

Vanaf 1 januari 2022 is het Zorgprestatiemodel ingevoerd. In dit nieuwe model worden behandelingen niet meer als traject achteraf gedeclareerd, maar als losse zorgprestaties waarbij het type en de duur van het consult het tarief bepalen. Het bedrag dat elk kwartaal gefactureerd wordt is gekoppeld aan de aard van de contacten (in de diagnostiekfase zijn de tarieven hoger dan in de behandelfase) en aan de duur van de sessies. Hierbij wordt uitgegaan van de tijd die in de agenda is gepland.

De behandeling van psychische stoornissen in een vrijgevestigde praktijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De hoogte van de vergoeding hangt af van uw verzekeringspolis en van het feit of er met uw zorgverzekeraar een contract is afgesloten. Mijn praktijk heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten voor specialistische GGZ. Indien u een budgetpolis hebt afgesloten raad ik u aan eerst uw verzekeraar te raadplegen voor meer informatie over de vergoeding van uw behandeling. Let op: In alle gevallen zal eerst uw eigen risico aangesproken worden door de zorgverzekeraar (minimaal € 385,-)! Als de stoornis waarvoor u behandeling zoekt, onder de verzekerde zorg valt, dan heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts.

De vergoeding vanuit de verzekering geldt voor bijna alle stoornissen uit het DSM-V classificatiesysteem. Uitzonderingen gelden voor de classificatie “aanpassingsstoornis”, identiteitsproblemen, werk- en relatieproblemen.
Behandelingen die niet binnen de verzekerde zorg vallen worden direct bij u zelf in rekening gebracht. Dit gebeurt uiteraard in afstemming met u als cliënt. Voor klachten zonder diagnose (OVP) of als u er voor kiest zelf te betalen hanteer ik een tarief van € 110,- per sessie (50 minuten).

Ik kan u nadere informatie hierover geven als u behandeling overweegt.

Sessies waarop u niet verschijnt of waarvoor u niet tijdig heeft afgezegd worden bij u zelf in rekening gebracht (€ 50,-).