Informatie over zorg

Psychotherapie
Psychotherapie is een effectieve behandelmethode voor psychische problemen en stoornissen. De behandeling is kort als het kan en lang als dat nodig is, afhankelijk van de aard van de problematiek en de persoon van de cliënt. Psychische klachten verminderen of beter hanteerbaar maken is het doel van psychotherapie. Daarbij is de inzet van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid van de psycholoog. Het resultaat is afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden. Voor een cliënt is psychotherapie vaak hard werken, met ups en downs. Een geslaagde psychotherapie is geen garantie dat de cliënt de rest van zijn of haar leven gelukkig zal zijn; de behandeling kan echter wel helpen ingrijpende gebeurtenissen en belastende omstandigheden beter te hanteren.

Individuele psychotherapie
De theoretische kaders waarin ik geschoold en ervaren ben zijn kortdurende psychodynamische psychotherapie, cognitieve gedragstherapie en EMDR.

Kortdurende psychodynamische psychotherapie
Kortdurende psychodynamische psychotherapie is geschikt voor mensen die klachten of stoornissen ontwikkelen als gevolg van het onderdrukken van emoties of van innerlijke conflicten. Het doel van de behandeling is je bewuster te worden van de manieren die je hebt geleerd om moeilijke gevoelens uit de weg te gaan. Er wordt een gezamenlijke theorie geformuleerd over het ontstaan van de klachten en problemen, de manier waarop gevoelens worden vermeden, welke gevoelens worden vermeden, waarom dat gebeurt en wanneer. Vervolgens wordt gewerkt aan het bewust worden en herkennen van (gedrags-)patronen, er wordt gekeken naar wat deze patronen je kosten en opleveren. Je wordt uitgedaagd om jezelf bloot te stellen aan gevoelens die je voorheen uit de weg ging, soms in gedachten, soms in reële situaties. Er wordt aandacht besteed aan angstregulatie en je krijgt meer inzicht in jezelf en de relatie met anderen in je omgeving. Affectfobie Therapie (volgens McCullough) is de vorm van kortdurende psychodynamische psychotherapie die ik toepas. Naast dat het je meer inzicht geeft in patronen, helpt het je om zaken minder uit de weg te gaan. De therapie is in wetenschappelijk onderzoek werkzaam gebleken bij cliënten met depressieve of angstklachten en bij cliënten met persoonlijkheidsproblematiek. De therapie is minder geschikt voor mensen die moeite hebben om hun impulsen te beheersen of als er sprake is van ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren. De therapie bevat elementen uit de cognitieve gedragstherapie, cliëntgerichte en de psychoanalytische therapie.

Groepspsychotherapie
In mijn praktijk bied ik voor jong volwassenen vanaf 18 jaar een wekelijkse, ambulante, inzicht gevende behandeling in de vorm van groepspsychotherapie. Binnen deze groepen wordt de groepsleden een mogelijkheid geboden om samen met leeftijdsgenoten de dingen te bespreken waar ze tegen aan lopen. Dit kan gaan over de klachten, over sociale contacten, relaties, over omgang met ouders en/of leeftijdgenoten, over zelfstandig worden en het vormen van je identiteit, studiekeuze en problemen binnen studie, over gebeurtenissen uit het verleden en nog veel meer. Het kader is een kortdurende psychodynamische psychotherapie. Deze werkwijze is erop gericht jou als jongvolwassene via een proces van zelfontdekking in interactie met leeftijdgenoten, te helpen je eigen persoonlijke mogelijkheden te ontdekken en je zelfvertrouwen te vergroten. Hiermee kun je jouw problemen en vragen beter hanteren of oplossen. Als lid van de groep wordt van je verwacht dat je voldoende gemotiveerd bent, voldoende reflectieve mogelijkheden hebt en bereid bent in jezelf te investeren. De gemiddelde behandelduur is zeker een jaar.

De groepen worden aangeboden op maandag van 17.15 tot 18.45 uur en 19.30 tot 21.00 uur.